CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HƯNG TOÀN

CHUYÊN SẢN XUẤT NẮP KIM LOẠI

VP:1095 Tỉnh Lộ 10, P.Tân Tạo, Quận BìnhTân, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3855 5158 – 38563860

Email: info@hungtoan.com

Website: www.hungtoan.com

GỬI THÔNG TIN